Doktorgradsprosjektet - slik det var i begynnelsen.


Oppdatering november 2018: oppgaven er trykt og ferdig, og det ble ikke nevnt ett ord om positive avvik der. Det ble ganske annerledes enn det som står her - og det skal jeg komme tilbake til.
----

Opplevelsesnæring har de siste årene blitt flagget som en viktig næringspolitisk sak, spesielt for distriktene. Reiseliv brukes ofte synonymt med opplevelsesnæring, men hvis vi fokuserer på innholdet i opplevelsen kan læring og endring være en god målestokk på om det har vært en god opplevelse for kunden. I dette prosjektet tar vi utgangspunkt i at verden er konstruert, og mens de fleste inntrykk vever seg selv inn umerkelig som tråder i livets vevnad, er det andre inntrykk som gir et virkelig brudd, som er en opplevelse, og må tolkes inn i deltagerens egen historie.

Positive avvik er avvik fra normer i positiv retning. På den ene siden handler det om om å bruke visdom og å gjøre ting enda bedre enn planlagt. Men på den andre siden handler det også om å skape gryende endring med kraft til å forandre. Det er det ikke alle som liker - og de som skal gjøre positive avvik kan også forvente motstand - for alle deler ikke deres definisjon på at avviket er i positiv retning.

Inspirasjonsforedrag, kurs og endringsprosesser er del av det utvalget av opplevelser som skal bidra til organisasjoners velbehag, men også utvikling. Ved å sette fokus på opplevelser som har til hensikt å bevisstgjøre deltagerne og klargjøre dem for forandring, søker vi i dette prosjektet å både finne ut hvilke praksiser som er egnet for å gi folk en opplevelse, men også hvilken forskjell opplevelsene gjør i arbeidslivet og bygdelivet til deltagerne.

Når organisasjoner er valgt som fokus har dette to årsaker: Den ene er at det i bedriftsmarkedet allerede brukes betydelige ressurser på opplevelser. Den andre er at organisasjoner er mer interessert i å analysere hva de får ut av pengebruken sin enn hva familier på ferie ønsker. Det siste gjør at prosjektet kan legges tett opp mot prinsippene for aksjonsforskning. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med leverandører som er interessert i diskusjon om egen praksis og utvikling.

Leverandørene som utgjør empirien er i hovedsak Livsverkene, en oppmuntrings- og utviklingsallianse som består av foredragsholdere, prosessledere og bygdeutviklere fra hele landet som jobber sammen for oppmuntringssaka. De driver med frivillig arbeid for å utvikle lokalsamfunn hos seg selv og hverandre, men tilbyr også foredrags- og prosessledelsesvirksomhet for private og offentlige organisasjoner. Livsverkene er en allianse i kontinuerlig utvikling, og gir gode muligheter både for å undersøke innovasjon og entreprenørskap i opplevelsesnæringen, og hvordan opplevelser formidles til kunder.

Hvorfor jeg skriver om dette? For det første er det veldig veldig gøy å skrive om en så morsom gjeng som Livsverkene. For det andre kan jeg beskrive andre alternativer for det gode arbeidsliv enn det som står i mainstream teori. Og for det tredje, så vil jeg ta med meg det jeg lærer for å kunne lage ny teori sånn at vi kan lage et arbeidsliv som passer bedre for mennesker enn de vi har i dag. Ja, jeg vil faktisk forandre måten vi tenker om arbeid på - ikke en liten ambisjon for en skarve stipendiat som sitter alene på ei øy!

Jeg har også skrevet om hvordan prosjektet ble til av to uavhengige hendelser. Les her om Idéarbeid, positive avvik og en humørbonde

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...