lørdag 9. mars 2013

Bør alle bli ingeniører, egentlig?

Hver gang jeg leser om ingeniørmangel får jeg dårlig samvittighet og tenker jeg skulle blitt ingeniør, bare fordi jeg kunne. Nå sist lørdag skrev Dagens Næringsliv om at mange hopper av ingeniørstudier. En forkIaringsmodell er at mattekunnskapene er så dårlige at det å fullføre blir for vanskelig.

Jeg får dårlig samvittighet av to grunner. For det første er jeg vokst opp med at ingeniør var det naturlige yrkesvalget i min familie. Jeg ble som regel ikke spurt hva jeg skulle bli, men hvilken linje jeg skulle velge på høyskolen. For det andre var det en selvfølge at jeg var god i realfag. På videregående holdt jeg på å gjøre det dårlig i matematikk, men det ville vært så flaut at jeg la inn litt mer innsats.

Matte endte opp med å bli mitt beste fag. I tillegg liker jeg det, så av den grunn er det kanskje litt rart at jeg valgte det samfunnsfaget som er mest kvalitativt orientert. Dessverre er jeg mest interessert i de forskningsspørsmålene der det er vanskelig, om ikke umulig, å besvare med regning, så jeg har ikke holdt kunnskapen ved like.

Men er det ikke litt absurd at bare fordi jeg likte og kunne matematikk så skulle jeg føle en forpliktelse til å bruke dem som ingeniør?


Av og til lurer jeg på om jeg klarer å gjøre meg like relevant for samfunnet som antropolog som jeg kunne vært som ingeniør. Jeg har ingen tvil om at det siste er lettere, siden etterspørselen er så stor. Jeg mistenker også at det er lett å ønske seg en ingeniør også til jobber som kunne utføres av andre, bare fordi jobben krever at man forstår ingeniører.

Jeg er veldig glad for at jeg valgte som jeg gjorde. Selv om jeg ikke syns at alle skal få velge utdanning uten hensyn til samfunnets behov, bør ikke alle som klarer å få en mattekarakter over 4 være forpliktet til å løse ingeniørmangelen.

Det jeg ikke skjønner er at det skal være så lett å forklare dårlige resultater med manglende evner. At ellers smarte folk skal ha matteangst må jo ha mer med tilnærming og undervisning å gjøre. Burde ikke både regneferdigheter og forståelse for vitenskap og teknologi være en del av allmenndannelsen?

Vid ut dannelsesbegrepet. Vis liten respekt for å bortforklare manglende ferdigheter med manglende evner. Da hadde det vært mye lettere å ansette andre enn ingeniører i teknologi-virksomheter. Det hadde nok blitt flere som kunne, og ville,  velge ingeniørstudier også.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...