onsdag 1. september 2010

Foredraget som mysterie

Dette var tema for min eksamensartikkel i faget organisasjon, teknologi og endring. Jeg har fått gode tilbakemeldinger på denne. Fra de som setter karakter er en ting, men ennå viktigere for meg: fra dem det gjelder. De jeg kjenner som lever av å holde motivasjonsforedrag og prøver å få til en holdningsendring i arbeidsliv og frivilligliv: Livsverkene.

God stipendiatskikk fordrer kanskje at man venter med å publisere på nettet til man er publisert i en god konferanse eller tidsskrift. Min plan var/er å bloggifisere det jeg skriver, men fram til jeg klarer det så er det nest beste å bare legge ut hele skiten. Og kom gjerne med kommentarer - bare på den måten kan jeg bli bedre!

http://www.scribd.com/full/36769567?access_key=key-1seyf1gz1kaqbg2tx9e4

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...