tirsdag 15. februar 2011

Positive avvik - ingen begrensninger, bare muligheter


Positive avvik har mange definisjoner, men den viktigste er kanskje den intuitive, som en motsats til negative avvik. Jeg skriver en motsats fordi det er en ny en, for den vanligste motsatsen til negative avvik er ingen avvik, altså en slags normal.

Den intuitive definisjonen av positive avvik skaper noe nytt uten å være entydig, den gir folk muligheten til selv å plassere denne nye motsatsen i sine egen oppfattelse av virkeligheten. Denne første definisjonen er estetisk, umiddelbar, og vil være farget av folks tidligere erfaring. Det er en forskjell som er en forskjell bare når man begynner å legge mening i den.

Jeg har forholdt meg til termen positivt avvik i flere år nå, og det er litt morsomt å se at uttykket utvikler seg. Jeg skrev slik om det til Eksperter i team, et fag i samarbeid som hadde positive avvik som tema:

"De færreste store endringer er nøye planlagt og utført av ledelsen i en organisasjon. De fleste starter med et avvik, som etter hvert blir anerkjent som positivt av flere og flere til det slutter å være et avvik og blir helt normalt."

I det siste har det blitt klart for meg at en annen dimensjon av avviket er når man møter motstand på en kreativ måte. Eller rett og slett at man omdefinerer noe negativt til noe positivt. Det som er unormalt og sett på som negativt, som for eksempel å bo på bygda med mindre kulturelt tilbud, er en fordel fordi da må man bidra selv. Eller tenk på kunst, som alltid prøver å overskride egne begrensninger, prøver å putte liv og følelse inn i streken som helt åpenbart ligger der død og ikke er del av de levendes verden.

På samme måte har du dem som mange vil si er i en uheldig posisjon, har et dårlig utgangspunkt, et handikapp, og likevel bruker det de har som en mulighet for vekst. Jeg hørte nylig et foredrag fra løperen Aimee Mullins, som springer uten bein. Hun jobber dessuten som modell, aktivist og hun kan å snakke for seg.

Mullins sier at det største handikappet man kan ha er å tro at man ikke kan gjøre noe, det leder til lammelser, men ikke av den fysiske sorten, det blir handlingslammelser. Dersom man ser på muligheten og evnen folk har til å bidra og fokuserer på den istedet kan man rett og slett gjøre ulempen til fordel.

Foredraget ligger her: The opportunity of adversity - Muligheten i motstand.

Og siden vi er inne på begreper vi tar intuitivt. Klarer du å komme på andre historier om når en begrensning faktisk var en gave?

xxxx
En liten oppdatering i november 2012. For jeg vil ikke ha det på meg at alle begrensninger kan tolkes positivt og gjøres til en ressurs. Positive avvik er noe som noen klarer å definere positivt. Selv om alle endringer starter med avvik, er ikke alle avvik positive. Hele poenget med at det er en motsats til negative avvik er at det negative avviket alltid bør justeres mot en fastsatt standard. For å finne ut om et avvik kan være positivt må man gå inn i det, prøve å se det fra flere vinkler, og så eventuelt utvikle det videre med minst mulig risiko og kostnad for å få ytterligere tilbakemelding. De fleste avvik er nok ikke positive, men hvilke som kan være det er umulig å vite på forhånd.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...