torsdag 3. februar 2011

Arbeidsdagsdesign for kreativ arbeidskraft

Jeg leser om arbeidsdagsdesign for krevende og kreative jobber (Elsbach and Hargadon 2006: A Framework for Workday design). Brannslukking som yrkespraksis har blitt høystatus for folk i hvitsnippyrker, og muligens kommer det av at jobber er laget som om man skal øke indre motivasjon. Dette er jo de tingene som er nedfelt i arbeidsmiljøloven vår. Det er ganske interessant at Norge ble det første landet som la inn det at jobben f. eks skal være meningsfull som et kriterie for et positivt arbeidsmiljø.

Elsbach og Hargadon baserer seg på amerikaneren Hackman som gjorde ting litt annerledes enn den britiske skolen som inspirerte arbeidslivsstudiene i Norge. Problemene de tar opp minner imidlertid om ting mange kan kjenne seg igjen i.

Problemet med kunnskapsarbeid er ikke at det er meningsløst, for det er mettet med mening. Problemet er at man blir mindre kreativ fordi man konstant har for mye press på seg. Mange sier selvfølgelig at de jobber best under press, men studier har vist at dataingeniører oppfatter at de jobber best under press, men at den faktiske yteevnen går ned. (Perlow, 2001). Dataingeniører er nok ikke unike i så måte, det kan tyde på at de fleste av oss faktisk ikke yter bedre under press.

Poenget til Elsbach og Hargadon er at man bør balansere krevende jobber med jobber som ikke tar så stor kognitiv kapasitet. Dette er innført en del steder, folk får såkalt slack eller fritid til å brainstorme eller gjøre annet kreativt arbeid. Problemet med det er at den tida gjerne spises opp av det produktive arbeidet som må gjøres ellers. Til tross for at man legger inn slack i hverdagen til folk, så gjøres det lite med incentivsystemene, og det gjør at den enkelte ikke får noe igjen for å ta det med ro fordi kreativitet ikke belønnes direkte.

Løsningen deres er å pålegge folk å gjøre kjedelige, tidsavgrensede oppgaver som er nødvendige. Slikke på konvolutter eller fylle på kopipapir, rydde på pulten osv. Eller, dersom man jobber som leder i et firma med fysiske jobber så kan man ta seg en tur på samlebåndet eller i kundemottakelsen, så får man bedre forståelse for dem som jobber der samtidig som at man frigjør hjernekapasitet til refleksjon og inkubasjon.

Nuvel. Disse amerikanerne er fryktelig opptatt av enkle løsninger. Jeg tror det er viktigere at man kan gjøre ting for å slacke på hjernekapasiteten uten å få dårlig samvittighet. At man kan legge seg på sofaen for å tenke, eller tegne og sjonglere som jeg gjør. Det er greit å ha en forståelse av at beste løsning sannsynligvis kommer fra den som gjør jobben og kjenner hvor skoen trykker. Og i den grad ingeniører og andre ikke forstår sitt eget beste bør man oppfordre til ny forståelse av eget arbeid, ikke trykke ferdigtygde løsninger nedover hodet på dem.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...