tirsdag 14. desember 2010

Positive avvik i opplevelsesindustrien


Innimellom er det greit å skrive på nytt hva man holder på med, særlig når man er langt syltet ned i analyser om ting som kan være veldig på detaljplan. Men dette er det ikke, en oppsummering laget for at NTNU skal presentere hva de holder på med av opplevelsesnæring.

Opplevelsesnæring har de siste årene blitt flagget som en viktig næringspolitisk sak, spesielt for distriktene. Reiseliv brukes ofte synonymt med opplevelsesnæring, men hvis vi fokuserer på innholdet i opplevelsen kan læring og endring være en god målestokk på om det har vært en god opplevelse for kunden. I dette prosjektet tar vi utgangspunkt i at verden er konstruert, og mens de fleste inntrykk vever seg selv inn umerkelig som tråder i livets vevnad, er det andre inntrykk som gir et virkelig brudd, som er en opplevelse, og må tolkes inn i deltagerens egen historie.
Positive avvik er avvik fra normer i positiv retning. På den ene siden handler det om om å bruke visdom og å gjøre ting enda bedre enn planlagt. Men på den andre siden handler det også om å skape gryende endring med kraft til å forandre.
Inspirasjonsforedrag, kurs og endringsprosesser er del av det utvalget av opplevelser som skal bidra til organisasjoners velbehag, men også utvikling. Ved å sette fokus på opplevelser som har til hensikt å bevisstgjøre deltagerne og klargjøre dem for forandring, søker man med dette prosjektet å både finne ut hvilke praksiser som er egnet for å gi folk en opplevelse, men også hvilken forskjell opplevelsene gjør i arbeidslivet og bygdelivet til deltagerne.
Når organisasjoner er valgt som fokus har dette to årsaker: Den ene er at det i bedriftsmarkedet allerede brukes betydelige ressurser på opplevelser. Den andre er at organisasjoner er mer interessert i å analysere hva de får ut av pengebruken sin enn hva familier på ferie ønsker. Det siste gjør at prosjektet kan legges tett opp mot prinsippene for aksjonsforskning. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med leverandører som er interessert i diskusjon om egen praksis og utvikling.
Leverandørene som utgjør empirien er Livsverkene, en oppmuntrings- og utviklingsallianse som består av foredragsholdere, prosessledere og bygdeutviklere fra hele landet som jobber sammen for oppmuntringssaka. De driver med frivillig arbeid for å utvikle lokalsamfunn hos seg selv og hverandre, men tilbyr også foredrags- og prosessledelsesvirksomhet for private og offentlige organisasjoner. Livsverkene er en allianse i kontinuerlig utvikling, og gir gode muligheter både for å undersøke innovasjon og entreprenørskap i opplevelsesnæringen, og hvordan opplevelser formidles til kunder.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...